فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
قبولی در رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده مکاترونیک کرج توسط  آقای مهدی بهاء

جناب آقای مهدی بهاء (فرزند محمدرضا)

موفقیت شما را در کنکور سال ۹۸ در رشته مهندسی کامپیوتر دانشکده مکاترونیک کرج را به شما ، خانواده و خانواده بزرگ ولایترود تبریک عرض نموده و از خداوند منان موفقیت روز افزون را برای شما آرزومندیم.