فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
علت سانحه ریلی زاهدان تهران مشخص شد

علت سانحه ریلی زاهدان تهران مشخص شد

رییس کمیسیون عالی سوانح شرکت راه‌آهن
علت سانحه ریلی قطار زاهدان تهران بازشدن پیچ و پابندهای ریل توسط افراد ناشناس بوده که گزارش آن به وزیر هم ارسال شده است