فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
چرا پا را قلب دوم می‌نامند

چرا پا را قلب دوم می‌نامند

قلب خون را در بدن پمپاژ می‌کند و به اعضای بدن می‌رساند

عضلات سه ساق پا همانند دریچه هایی خون را مانند تلمبه پمپاژ میکند و از پا خون را بالا میکشد