فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اعلام قیمت جدید نان در تهران

🔺اعلام قیمت جدید نان در تهران/n

🔹 قیمت انواع نان در نانوایی دولتی با آرد ۸۳۰ تومانی و…👇

بربری ۱۰۰۰ تومان
سنگک ۱۲۰۰ تومان
تافتون ۵۵۰ تومان
لواش ۳۰۰ تومان

🔹قیمت نان در نانوایی‌های آزادپز با آرد ۱۲۳۰ و …👇

بربری ۱۵۰۰ تومان
سنگک ۱۸۰۰ تومان
تافتون۸۵۰ تومان
لواش ۴۵۰ تومان عرضه می‌شود./ ایسنا