فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تلفن تبلیغات‌چی ها قطع می‌شود

تلفن تبلیغات‌چی ها قطع می‌شود

سید سلمان سامانی، معاون وزیر کشور

الصاق تبلیغات، برچسب ها و نوشته جات بر سردر منازل و ساختمان های سطح شهر موجب بروز نارضایتی های عمومی گردیده است

پ ن در دوره‌ای کوتاه با برخورد قضایی، تعداد این برچسب‌ها در سطح شهرهای البرز به شدت کاهش یافت، ولی با کم کاری برخی از مدیران و سفارش های عده ای، دوباره درب منازل شبیه بازار شام شد