فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
روش جدید شهرداری منطقه۵ با ساخت ساز غیرمجاز

🔺روش جدید شهرداری منطقه۵ با ساخت ساز غیرمجاز

🔹مصطفی خدابین گفت: با توجه به لزوم کنترل و #پیشگیری از #تخلفات ساختمانی و رسیدگی سریع تر به ساخت_و_سازهای فاقد پروانه و یا مغایر با پروانه های ساختمانی در کمیسیون #ماده_صد، این منطقه به #هفت_ناحیه تقسیم و هر ناحیه توسط تیم های مشترک مورد بازدید و بررسی قرار می گیرد.