فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
روایت خواندنی از زندگی فرزند مددجو و کارگر فقیری که با تلاش و حمایت ماهی‌های آکواریومی را به کشورهای عربی صادر می کند

روایت خواندنی از زندگی فرزند مددجو و کارگر فقیری که باغیرت و تلاش و حمایت کمیته امداد امام(ره) البرز با پرورش ماهی‌های زینتی، ضمن کارآفرینی برای ۴ نفر ماهی‌های آکواریومی را به کشورهای عربی صادر می کند