فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
رشوه سکه، برای مدیر سابق کرجی

رشوه سکه، برای مدیر سابق کرجی

روغنی ها، یکی از متهمان پرونده گروه عظام در اظهارات خود گفت به آقای موفق، رئیس قبلی سازمان صمت البرز و اکبری، کارشناس آن اداره، به عنوان رشوه، سکه می‌داده و عده ای با سفارش به عنوان کارآفرین برتر استان معرفی می‌شدند

پ ن یادمونه چقدر تولید کننده دارای اهلیت پشت در اتاق موفق میموندند و آخرشم لَنگِ امضای ایشون برای گرفتن تسهیلات بودند

ماه پشت ابر
حیف رسانه

گوهردشت