فصد خون شرق تهران
ماهدشت میزبان مسابقات رزمی استان البرز شد

♦️ماهدشت میزبان مسابقات رزمی استان البرز شد.

به گزارش رسانه سه شهر مسابقات کونگ فوتوا انتخابی استان البرز جهت اعزام به مسابقات کشوری در ماهدشت برگزار می گردد گفتنی است این مسابقات از صبح امروز در سالن نیکو ادامه خواهد داشت.