فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️مساجد محور توزیع خدمات شهری می شوند

️مساجد محور توزیع خدمات شهری می شوند

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج گفت طرح «مسجد محور خدمت» با هدف استفاده از پتانسیل مردمی جهت حل مشکلات محلات و توزیع خدمات شهری اجرا می شود