فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️ اوج خلاقیت در حل یک مشکل بزرگ اجتماعی

️ اوج خلاقیت در حل یک مشکل بزرگ اجتماعی

شورای شهری که دغدغه ای برای حل مشکلات جدی شهر ندارد نهایت هنرشان پاک کردن صورت مساله است
کودکان زباله‌گرد لباس متحدالشکل می‌پوشند

عضو شورای شهر کرج
کودکان کار هستند و نمی‌توان آن را محو کرد اما می‌توان شرایط را برای آنها تسهیل کرد
لباس یکسان نوعی رسمیت‌بخشی به این موضوع است