فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
افزایش ۷ درصدی مصرف برق در استان البرز

افزایش ۷ درصدی مصرف برق در استان البرز

مدیرعامل شرکت برق البرز میزان مصرف برق صنعت استان البرز در تابستان ، ۷% افزایش داشته است/و این بیانگر فعالیت صنعت البرز بوده است

وی افزود ؛ مصرف برق خانگی در استان البرز نسبت به سال قبل حدودا ثابت بوده است