ضرورت مناسب سازی معابر و خیابان های البرز

ضرورت مناسب سازی معابر و خیابان‌های البرز

مدیر کل بهزیستی استان البرز از شهرداری های استان خواست برای تردد آسان جانبازان ، معلولان و سالمندان معابر شهری این استان را مناسب سازی کنند.  اکنون در البرز شاهد حضور ۱۲هزار جانباز و شناسایی ۶۰ هزار معلول هستیم.