فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
حسن مددی دادستان عمومی‌و انقل

حسن مددی دادستان عمومی‌و انقلاب کرج شد

حسن مددی سوابقی همچون معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، سرپرست مجتمع های اقتصادی، ناحیه ۴، ۱۶ و مجتمع سرپرستی دادسرای تهران را در کارنامه خود دارد

شاکرمی، داستان فعلی کرج، از فردا راهی دیوان عالی کشور می‌شود

گوهردشت

ساماندهی دست فروشان خیابان شهید بهشتی

حرکت_مثبت

🔺ساماندهی دست فروشان خیابان شهید بهشتی

🔹طی درخواست کسبه خیابان شهید بهشتی در خصوص مزاحمت دستفروشان برای این منطقه، با دستور معاون_دادستان و همکاری معاونت_خدمات_شهری_کرج ، ساماندهی دست_فروشان این خیابان آغاز شد.