فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
همه ما با آموختن نخستین کلمه یک بار دیگه به دنیا میایم

همه ما با آموختن نخستین کلمه یک بار دیگه به دنیا میایم/n

پس ماه مهر ماه تولد همه ماست. من، مهر امسال رو با مهربانی جشن می‌گیرم، با همیاری و حمایت از فرزندان بنیاددانش تا فرزندان مستعد اما نیازمند سرزمینم سال تحصیلی جدید رو با خیال راحت آغاز کنند. شما هم به این جشن دعوت هستید.

برای همیاری با فرزندان بنیاد دانش کد دستوری #۱۴*۲*۰*۷۲۴* را شماره‌گیری نمایید.