فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
بوی مهر

صدای خش خش برگها
بوی مهر، عطرخوشِ یار
نم نم باران به زیر چتر
با لبخند بی بهانه بر لبانت
و بوی خوش مهربانی
حس خوب پاییز نثارت

صبح بخیر ️