فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
کاهش قیمت مواد مخدر شیشه از ۹۰ میلیون به ۱۸ میلیون

تلخ اما واقعی

تولیدکنندگان ماده ‌مخدر شیشه با توانایی خود، قیمت این ماده خطرناک را از ۹۰ میلیون به ۱۸ میلیون کاهش دادند ولی در این کشور مدیرانی داریم که قیمت رب‌ گوجه‌فرنگی را هم نمی‌توانند کنترل و کاهش دهند

+ بی‌ شک اگر اقتصاد مملکت را به تولیدکنندگان شیشه (ماده مخدر) واگذار کنیم شاهد کاهش نرخ تورم و اقتصادی پویاتر خواهیم بود