فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
ناو جنگی انگلیس اچ ام اس مونتز

این عکس ناو جنگی انگلیس اچ ام اس #مونتز همان ناوی بود که نفتکش انگلیس را اسکورت میکرد اما در مقابل نیروی ویژه دریایی سپاه کاری نتوانست انجام دهد و نفتکش مصادره شد …
#تابناک 🇮🇷👇
https://t.me/TabnakAlborz