فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
عملیات زیباسازی میدان کرج آغازشد، استفاده از آجرهای قدیمی

عملیات زیباسازی میدان کرج آغاز شد استفاده از آجرهای قدیمی

رئیس سازمان‌ سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرج گفت در قالب این اقدامات، پاکسازی و زیباسازی جداره ها و کف سازی اطراف خود میدان کرج و همچنین حدفاصل این میدان تا پل حامی در هر دو جبهه در حال انجام است
بضاعتی پور ادامه داد پاکسازی و زیباسازی جداره ها و کف سازی ها و حذف آلودگی های بصری در این قسمت از شهر کرج تا نوروز ۹۹ به مرحله بهره برداری می رسد