فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️ نرخ نان در گرمدره افزایش می یابد

️ نرخ نان در گرمدره افزایش می‌یابد

رئیس اتحادیه نانوایان کرج

اگر در طول چند سال گذشته قیمت نان سالیانه فقط پنج درصد افزایش پیدا می‌کرد، هم افزایش ناچیزی بود هم به نانوایان کمک می‌شد و راضی بودند

در مدت اخیر قیمت در برخی از نانوایی‌های آزاد پز رقابتی بود و هر نانوایی قیمت مورد نظر خود را داشت، این افزایش قیمت نان، برای نانوایی‌های آزاد پز نوعی اعلام قیمت رسمی و برای نانوایی‌های دولتی افزایش قیمت است

نرخ جدید نان اعلام شد

نرخ جدید نان اعلام شد

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران
بربری با آرد ۸۳۰ تومانی به قیمت ۱۰۰۰ تومان، سنگک با آرد ۸۱۵ تومانی، به قیمت ۱۲۰۰ تومان، تافتون با آرد ۸۲۰ تومانی، به قیمت ۵۵۰ تومان و لواش با آرد ۸۲۰ تومانی به نرخ ۳۰۰ تومان عرضه بربری در نانوایی‌های آزادپز با آرد ۱۲۳۰تومانی به قیمت ۱۵۰۰ تومان، سنگک با آرد ۱۱۷۰تومانی به نرخ ۱۸۰۰ تومان، تافتون با آرد ۱۲۰۰ تومانی به قیمت ۸۵۰ تومان و لواش با آرد ۱۲۰۰ تومانی به نرخ ۴۵۰ تومان عرضه می‌شود/ ایسنا