فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
انتصابی شایسته در شهرداری فردیس

نجفی در مسیر گام دوم انقلاب

انتصابی شایسته در شهرداری فردیس

طی حکمی از سوی نجفی سرپرست شهرداری فردیس ، محمد جلال سبزی از نیروهای توانمند و جوان استان بعنوان مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری فردیس منصوب گردید

این اقدام سرپرست شهرداری فردیس در میدان دادن به مدیران جوان و انقلابی، نشانگر اعتقاد عملی مجموعه مدیریت شهری فردیس به بیانیه گام دوم انقلاب و حرکت در مسیر ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب است