فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
نحوه اعتراض به قطع یارانه نقدی در البرز

🔴نحوه اعتراض به قطع یارانه نقدی در البرز

✅آن دسته از سرپرستان خانوارهای استان البرزی که به قطع یارانه نقدی خود اعتراض دارند ، باید با در دست داشتن مدارک شناسایی به دفاتر پیشخوان خدمات دولت در سطح استان مراجعه کنند.