فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
برای افرادی که نمی شناسید، اسنپ نگیرید

♦️برای افرادی که نمی شناسید، اسنپ نگیرید.

🔹 طبق قوانین برنامه تاکسی اینترنتی اسنپ، در صورتی اعمالی توسط مسافر صورت گیرد مانند سرقت وسایل خودرو، سرقت خودرو و اعمال محرمانه دیگر، مسئولیت بر عهده حساب کاربری است که اسنپ گرفته است.

🔹 لذا توصیه می شود برای فردی که نمی شناسید، اسنپ نگیرید.