فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی

🔺ریزش ساختمان بر اثر گودبرداری غیراصولی

🔹 دیروز ساعت ۱ ظهر به علت گود برداری یک منزل مسکونی واقع در #شاهین_ویلا ، چهار راه مدرس شمالی ریزش کرد

🔹خوشبختانه این حادثه صدمه جانی نداشته