فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
اسناد و مدارک اینجانب به سرقت رفته اما مراقب باشیم ایمانمان به سرقت نرود

نماینده خوی با تکذیب مبالغ اعلامی سرقت از منزلش: مراقب باشیم ایمانمان به سرقت نرود

نماینده مردم خوی در مجلس
اینجانب این مبالغ اعلامی را که در رسانه‌های مختلف و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، به شدت تکذیب می‌کنم
اسناد و مدارک اینجانب به سرقت رفته اما مراقب باشیم ایمانمان به سرقت نرود