کشف ۸۳ کیلوگرم هروئین در استان البرز

کشف ۸۳ کیلوگرم هروئین در استان البرز

ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز با شناسایی و دستگیری اعضای یک باند قاچاق و توزیع مواد مخدر ، ۸۳ کیلو هروئین کشف کردند