احضار رییس جمعیت هلال احمر به دادسرای جرائم اقتصادی

🔺احضار رییس جمعیت هلال احمر به دادسرای جرائم اقتصادی

🔹علی اصغرپیوندی رییس #هلال_احمر در ارتباط با #فساد_مالی گسترده در سازمان تدارکات پزشکی به دادسرای مفاسد اقتصادی احضار شده است.

🔹طی روزهای گذشته چندین مدیر هلال احمر به اتهام فسادمالی گسترده بازداشت شدند که برخی از آنها به قید وثیقه آزاد هستند.

🔸پ ن: حیف کمکهایی که مردم به شما می‌کردند.

مسامحه عجیب رئیس جمهور با مدیران فاسد هلال احمر

🔹آش فساد در #هلال_احمر آنقدر شور شده که صدای محمود صادقی هم درآمده است و دارد به مسامحه عجیب رئیس جمهور با مدیران فاسد هلال احمر کنایه می‌زند. واقعا دلیل این همه همراهی با مفسدین چیست؟
#تابناک 🇮🇷👇
🔴 https://t.me/TabnakAlborz