فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
تخریب واحد های تجاری غیر مجاز در منطقه ۶

حرکت مثبت

تخریب واحد های تجاری غیر مجاز در منطقه ۶

محمدرضا فکورزاده؛ مدیر منطقه ۶ شهرداری کرج از تخریب و جمع آوری ۲۰ واحد تجاری غیرمجاز در منطقه خبر داد وی گفت با حکم مقام قضایی و با حضور پلیس یگان ویژه و نیروهای خدمات شهری واحدهای تجاری (تبدیل غیرمجاز پارکینگ به واحد تجاری) تخریب و جمع آوری شد.