طرح نظارت واحدهای صنفی در پاساژهای البرز

طرح نظارت واحدهای صنفی در پاساژهای البرز

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز از اجرای طرح نظارت بر پاساژهای سطح استان خبر داد و گفت در این طرح همه پاساژهای استان البرز و شهر کرج مورد نظارت قرار خواهند گرفت