فصد خون شرق تهران
پارکینگ و ورودی‌های زنان به آزادی مشخص شد

پارکینگ و ورودی‌های زنان به آزادی مشخص شد

طبق هماهنگی‌های به عمل آمده توسط یگان ویژه، پارکینگ‌های ۱۹ و ۲۰ که در ضلع شرقی ورزشگاه آزادی قرار دارند مختص ورود بانوان خواهد بود

از این دو پارکینگ هیچ تماشاگر مردی حق ورود به ورزشگاه را ندارد

بر اساس هماهنگی‌های به عمل آمده بانوان تنها از ضلع و وروردی شرقی ورزشگاه امکان ورود به استادیوم آزادی را خواهند داشت.