فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بزرگراه شمالی کرج به وزرات راه داده شد

بزرگراه شمالی کرج به وزرات راه داده شد

شهرداری کرج با انعقاد تفاهمی بین شهرداری و وزارت راه و شهرسازی ادامه احداث پروژه بزرگراه شمالی به این وزارتخانه محول می شود