آزادی انواع وسایل نقلیه توقیفی در استان البرز

آزادی انواع وسایل نقلیه توقیفی در استان البرز

رئیس پلیس راهور استان البرز همزمان با هفته گرامی داشت نیروی انتظامی ، وسایل نقلیه توقیف شده در استان البرز ترخیص می شود/ ️این شرایط فقط شامل وسایط نقلیه هایی است که مالکان آنها جرایم کیفری نداشته باشند ، و بر اساس تخلفات راهنمایی و رانندگی در البرز توقیف شده باشند/و شهرواندان می توانند به همراه مدارک مالکیتی به مراکز پلیس راهور در البرز مراجعه کنند