فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
️مهر کنترل مرزی گذرنامه زوار اربعین به منزله ویزا خواهد بود

️مهر کنترل مرزی گذرنامه زوار اربعین به منزله ویزا خواهد بود

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا
امسال مهر کنترل مرزی گذرنامه به عنوان ویزا تلقی می‌شود بنابراین زائران نسبت به ثبت مهر کنترل هنگام ورود به عراق توجه کنند
حسین یجمعنا