فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️مهر کنترل مرزی گذرنامه زوار اربعین به منزله ویزا خواهد بود

️مهر کنترل مرزی گذرنامه زوار اربعین به منزله ویزا خواهد بود

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا
امسال مهر کنترل مرزی گذرنامه به عنوان ویزا تلقی می‌شود بنابراین زائران نسبت به ثبت مهر کنترل هنگام ورود به عراق توجه کنند
حسین یجمعنا