فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
پیام شهروندی

پیام_شهروندی

🔺هنگام نصب پارکومتر درحاشیه خیابانهای کرج، شهرداری اقدام به فروش این کارتهای اعتباری به شهروندان نمود بدون ارایه هرگونه خدماتی

🔹دلیل اینکه از جیب_مردم اقدام به نصب پارکومترهای بلا استفاده کرده اند چیست؟

معاونت_حمل_نقل_و_ترافیک