فصد خون شرق تهران
پلمب واحدهای عرضه کننده پوشاک نامتعارف

پلمب واحدهای عرضه کننده پوشاک نامتعارف

رئیس پلیس امنیت استان البرز در اجرای طرح بازدید از واحدهای صنفی پوشاک ، و جلوگیری از فروش پوشاک نامتعارف برای ۱۴۴ واحد صنفی در البرز اخطاریه پلمب صادر شده است/و ۱۳۷ واحد نیز تذکر دریافت کردند و مهلت یک هفته ای برای رفع ایرادات واحد صنفی به آن ها داده شد/و طرح برخورد با پوشاک نامتعارف در البرز ادامه دارد