فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️ثبت احوال البرز: همه کارت‌های ملی هوشمند را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم

️ثبت احوال البرز همه کارت‌های ملی هوشمند را تا پایان امسال تحویل می‌دهیم

مدیرکل ثبت احوال البرز

طولانی شدن مدت زمان صدور کارت هوشمند به دلیل مشکل مقطعی بود که مشکل تأخیر تا حدودی مرتفع شده است و به نظر می‌رسد با روند کنونی، تا پایان سال ۹۸ برای همه واجدین شرایط فعلی در استان البرز ثبت نام کارت ملی هوشمند انجام و کارت به متقاضیان تحویل داده شود

با رسید کارت ملی هوشمند می‌توان امور بانکی و را انجام داد و در صورت مفقود شدن رسید کارت ملی هوشمند متقاضیان می‌توانند به همان دفتری که ثبت نام اولیه آنها ثبت شده مراجعه نموده و به صورت رایگان مجدداً رسید دریافت کنند

هزینه کارت هوشمند ملی برای اولین بار ۳۹ هزار و ۵۰۰ تومان است و برای کارت المثنی این هزینه بیشتر می‌شود، در ضمن هزینه‌هایی که از متقاضی جهت واریز به حساب دولت دریافت می‌شود از هزینه تولید و صدور کارت هوشمند کمتر است.