فصد خون شرق تهران
شرایط اختصاصی کانون وکلای دادگستری البرز

همزمان با انتشار آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری “شرایط اختصاصی کانون وکلای دادگستری البرز” در آزمون کارآموزی وکالت ۱۳۹۸ اعلام گردید.

جهت رویت شرایط اختصاصی کانون وکلای دادگستری البرز و متن آگهی آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت کانونهای وکلای دادگستری به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

✳️ http://www.alborzbar.com/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=139&newsview=178