نوبت دهی اینترنتی کلینیک های درمانی البرز

نوبت دهی اینترنتی کلینیک های درمانی البرز

دانشگاه علوم پزشکی استان البرز از راه اندازی سیستم نوبت دهی اینترنتی کلینیک های درمانی استان و در اولین مرحله در کلینیک ویژه دانشگاه علوم و پزشکی البرز ، به منظور کاهش اتلاف وقت و ایجاد نظم در نوبت دهی خبر داده و اعلام کرده شهروندان با ورود به سامانه نوبت دهی اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی در البرز به نشانی ( در کم ترین زمان پزشک ، نوع تخصص ها ، تاریخ و ساعت مورد نظر خود را انتخاب کنند ، و پس از دریافت کد رهگیری در موعد مقرر به کلینیک مربوطه مراجعه کنند.