فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تخریب هویت صنعتی کرج

🔺تخریب هویت صنعتی کرج

🔹شنیده ها حاکیست عده ای در حال تخریب بنای تاریخی #کارخانه_لوله, یکی از قدیمی ترین کارخانجات کشور در #کرج هستند.

🔹این کارخانه به عنوان #هویت_صنعتی البرز و کرج محسوب شده و با ساخت این بنا,رفته رفته کارخانجات گوناگون صنعتی وارد استان شد.

🔹بسیاری از شهرها همواره به دنبال #اثبات_هویت_صنعتی و #تاریخی با #احیا و #مرمت چنین بناهایی هستند, ولی در #کرج نه تنها آن را حفظ نکردیم, بلکه در حال تخریب آن نیز هستیم.

#حیف
#کرج_تاریخ_دارد
#کمالیزاده_پیگیری
#بلوار_کامیونداران