فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
️راه اندازی زیرسیستم کمیسیون ماده ۱۰۰

️راه اندازی زیرسیستم کمیسیون ماده ۱۰۰/بروکراسی اداری شهرداری کرج کاهش می یابد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از راه اندازی زیرسیستم کمیسیون ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت کاهش بروکراسی اداری شهرداری کرج یکی از اهداف استفاده از این نرم افزار است