فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
کندست چاران

👈کندست_چاران

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری ، گر طلبِ روزیِ ننهاده کنی

آخرالامر گلِ کوزه گران خواهی شد
حالیا /n فکر سبو کن که پر از باده کنی

تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی …

#حافظ