فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
فرجام ناگوار یک کودک

فرجام ناگوار یک کودک
آن سالها منازل اهالی واریان بمنظور احداث سدکرج، تخریب شده بود و اهالی موقتا” در کرج سکونت گزیده بودند او که در همین دوران همسرش را از دست داده بود همسرجدید اختیار کرده بود و فرزندان بی مادر را نیز به این همسرش سپرده بود روزی یکی از همان کودکان، بدون نظارت دیگران در حیاط مشغول بازی و پرسه زنی بود؛ پس از مدتی طولانی، آنها اثری از کودک ندیدند و جستجوها و حدس و گمانها هم به نتیجه نرسید
آنها درب شبکه ای حوض را که آبی تیره در آن ذخیره شده بود، بسته یافته و حدس دیگری به ذهنشان خطور نمی کرد تا اینکه بر اساس یک احتمال ضعیف، جستجو در اعماق حوض را با چوبی بلند آغاز کردند ناگهان انتهای چوب به جسمی حجیم و نرم ، برخورد کرد
وقتی آن جسم را از آب تیره بیرون آوردند، آه از نهاد جستوگران بلند شد روح کودک معصوم، به آسمانها پرواز کرده بود
روحش شاد و یادش گرامی باد

کودک

#کودک

❌ پدر و مادرهایی که با بروز هر مشکل به سمت کودکان‌شان می‌شتابند و همه نیازهای او را فراهم می‌کنند، باید انتظار آینده‌ای فاجعه‌بار را بکشند.

👈 زمانی که کودکان روش مواجه شدن با مشکلات را فرا نگیرند و هر چیزی را که می‌خواهند بلافاصله در مقابل چشمان خود آماده ببینند، تصور می‌کنند که دنیا همیشه باید به همین شکل باشد.