فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
آنچه برای برادرزاده می‌پسندی،برای دیگران هم بپسند

🔺آنچه برای برادرزاده می‌پسندید، برای دیگران هم بپسند

🔹محمدجواد کولیوند، نماینده مجلس: اصرار برای انتصاب افراد برای خدمات‌شهر، سمی مهلک است.

🔸پ ن۱: اون موقع که یکی از کولیوند ها (بدون تخصص و تجربه)‌ معاون خدمات شهری مناطق میشه, یا یه کولیوند دیگه یهویی مسئول سامانه ۱۳۷ شهرداری میشه، سمی_ملک نبود؟

🔸پ ن۲: زمان معاون خدمات شهری قبلی چرا مهلک نبود؟‌ مگه تنظیفات شهر، سدمعبر و ساخت و ساز غیرمجاز، کنترل می‌شد؟

جانبداری_خوب_نیست
زشته
تریبون