فصد خون شرق تهران
کسب مقام اول مسابقات انتخابی آسیایی (تهران) در رشته کیک بوکسینگ توسط  آقای شایان کلهر

جناب آقای شایان کلهر (فرزند حسین)

کسب مقام اول مسابقات انتخابی آسیایی (تهران) در رشته کیک بوکسینگ را به شما ، خانواده و خانواده بزرگ ولایترود تبریک گفته و آرزوی موفقیت برای شما در میادین برون مرزی🌹🌹🌹