فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
تحویل تمام گذرنامه‌های اصلی و موقت ظرف امروز و فردا به متقاضیان

تحویل تمام گذرنامه‌های اصلی و موقت ظرف امروز و فردا به متقاضیان

رئیس اداره گذرنامه ناجا با اشاره به حجم انبوه متقاضیان دریافت گذرنامه گفت تمام گذرنامه‌های اصلی و موقت ظرف امروز و فردا به متقاضیان تحویل می‌شود