زرشک

#زرشک

ارسالی از اقای مرادی

اوولگ،خشگ دره

👈اوولگ_خشگ دره

اندر ره حق تصرف آغاز مکن
چشم بد خود به عیب کس باز مکن

سّر همه بندگان خدا می داند
در خود نگر و فضولی راز مکن

#بابا_افضل_کاشانی

نمایی از جاده کرج چالوس

این است ایران زیبای من/n
چهارمین جاده زیبای جهان در خاک من است
نمایی از جاده کرج چالوس
#اینجا_ایران_است