فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
بادام کوهی چاران

بادام کوهی چاران

👈بادام کوهی_چاران

در پیله تا به کی بر خویشتن تنی
پرسیـد کـرم را مـرغ از فروتنی

تا چنـد منـزوی در کـنج خلـوتی
دربسـته تا به کی در محبس تنی

در فکر رستنـم ـ پاسخ بداد کرم ـ
خلوت نشسته ام زین روی منحنی

هم سال های من پروانـگان شدند
جستند از این قفس،گشتند دیدنی

در حبس و خلوتم تا وارهم به مرگ
یا پـــــر بر آورم بهـر پریـــدنی

اینک تو را چه شد کای مرغ خانگی/n
کوشش نمی کنی،پری نمی زنی؟

#نیما_یوشیج

یک پیشنهاد برای شما:

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلد های ضروری با * مشخص شده است. *