فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران/a>
تبلیغات
طراحی سایت
خشکشویی
تصفیه آب
ترک کردن شام، مایه پیری زودرس

ترک کردن شام خوردن ، مایه پیری زودرس است

شام باید نزدیک به ساعات ابتدایی شب میل شود
بین خوردن شام و خوابیدن حداقل سه ساعت زمان لازم است