فصد خون شرق تهران
سئو
برزگران
تبلیغات
طراحی سایت
۳۱تیر ۹۸ / آمریکا پشت انگلیس را رسما خالی کرد

۳۱تیر ۹۸ | وزیر خارجه آمریکا در گفتگو فاکس‌نیوز در واکنش به توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز:

👈 انگلیس خودش مسؤول حفظ امنیت کشتی‌هایش است؛ آمریکا خواهان جنگ با ایران نیست

#عاقبت_خوش_خدمتی

❌آمریکا پشت انگلیس را رسما خالی کرد