رودخانه کرج به آنتی‌بیوتیک آلوده شده است؟

رودخانه کرج به آنتی‌بیوتیک آلوده شده است؟

مدیرکل حفاظت محیط زیست البرز

موضوع آلودگی رودخانه کرج به آنتی‌بیوتیک در یک پایان‌نامه دانشگاهی مطرح شده بود، در خصوص این بحث باید گفت که محیط زیست وضعیت آلایندگی رودخانه کرج را پایش می‌کند اما اظهار نظر در خصوص آلودگی رودخانه به آنتی‌بیوتیک باید توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام شود

گرفتن جان درختان در ساماندهی کرج

#حرکت_زشت

🔺گرفتن جان درختان در ساماندهی کرج

🔹در خیابان چنار_ساماندهی عده ای برای تفریح و سرگرمی از تنه درختها به عنوان سیبل #تیراندازی تنفگ ساچمه استفاده میکنند.

#محیط_زیست
#درختها_جان_دارند
#پیگیری